Shema Israel. Adonay Eloheinu, Adonay Ejad

Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ejad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ejad (baruj shem kevod maljuto leolam vaed) Veaavta et Adonai Eloheija vejol levavja, uvejol nafsheja uvejol meodeja. Vehaiu hadvarim haele asher anoji metzavja haiom al levaveja, veshinantam levaneja vedivarta bam beshivteja beveiteja uvelejteja baderej uveshojveja uvekumeja. Ukshartam leot al iadeja veahiu letotafot bein...

Volver arriba