Shema Israel. Adonay Eloheinu,Adonay Ejad

Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ejad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ejad (baruj shem kevod maljuto leolam vaed) Veaavta et Adonai Eloheija vejol levavja, uvejol nafsheja uvejol meodeja. Vehaiu hadvarim haele asher anoji metzavja haiom al levaveja, veshinantam levaneja vedivarta bam beshivteja beveiteja uvelejteja baderej uveshojveja uvekumeja. Ukshartam leot al iadeja veahiu letotafot bein eineja, ujtavtam al mezuzot beiteja uvisheareja. Vehaia, im shamoa tishmeu el mitzvotai asher anoji metzaveh etjem haiom leahava et Adonai Eloheijem ulovdo bejol levavjem, uvejol nafshejem, Venatati metar artzejem beito, ioreh umalkosh, veasafta deganeja, vetirosheja veitzhareja.…

Leer más

Sean Gratos Los Dichos De Mi Boca

יהיו לרצון יהיו לרצוןאמרי פיוהגיון ליבי לפניךהי צורי וגואלייהיו לרצוןאמרי פיוהגיון ליבי לפניךהי צורי וגואליעשה למען שמךעשה למען ימינךשמךימינךתורתךעשה למען קדושתךעשה עשה מיר וויינען און מיר שרייעןעשה עשה דן זאלסט אונז שוין באפרייעןעשה עשה הער די געשריי עס טוט אונז ווייווי לאנג נאך וועלן מיר בעטן עד מתי Sean Gratos Los Dichos De Mi Boca Sean gratos los dichosde mi bocay la meditación de mi corazón delante de ti,oh Dios, roca mía, y redentor mío.Sean gratos los dichosde mi bocay la meditación de mi corazón delante de ti,oh Dios, roca…

Leer más